Kolekcja wojskowych i cywilnych aparatów telefonicznych MB i CB, oraz łącznic telefonicznych Henryka Świerszcza