Alternatywne opowieści o mieście. Dziedzictwo: Tu przeszłość spotyka się z przyszłością.