„Książka do pisania. Lublin” - spotkanie promocyjne