"Chasydzkie powroty". Prezentacja albumu fotograficznego Agnieszki Traczewskiej