Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (9.7.2017)