Przejście Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. 76. rocznica likwidacji getta na Podzamczu