Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2018)