W stronę ilustracji: spotkanie z Sebastianem Frąckiewiczem