Nadesłane: Rekrutacja na seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem (Izrael) 21-29 października 2017