Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas "International Colloquium Polish Jewish History Reflected in Education in Poland and Israel"