Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (13.7.2003)