Lublin i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" nagrodzony w konkursie „Najbardziej Tętniące Życiem Miasto Pamięci”