Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu