Jedna Brama - Dwa Święta / One Gate - Two Holidays (19.12.2013)