Działania Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" związane z rewitalizacją Starego Miasta i przestrzenią miasta