Prezentacja projektów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowej "Architekci i architektura XX wieku w Lublinie"