Nagroda Honorowa Fundacji Kultury (Akademii Małych Ojczyzn) dla Tomasza Pietrasiewicza.