Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Tomasza Pietrasiewicza.