Nagroda im. prof. Łukasza Hirszowicza dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"