Nagrody dla Tomasza Pietrasiewicza oraz zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"