Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (15.7.2011)