Projekt "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" - historia projektu