Program "Pamięć - Miejsce - Obecność" - cele i środki realizacji projektu