Wieczór autorski Nadziei Artymowicz połączony z promocją tomiku wierszy "Łagodny czas" wydanym przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".