Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (01-02.1999).