23.02.2010

23.02.2010

Lublin w dokumencie

Spotkanie promocyjne nowego serwisu internetowego "Lublin w dokumencie"
tagi:

Projekt edukacyjny "Lublin w dokumencie" jest wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie. Pomysłodawcą i autorem opracowań merytorycznych jest dr Marcin Pytel. Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Będzie mógł być wykorzystywany w dydaktyce uniwersyteckiej i szkolnej. Korzystając z serwisu "Lublin w dokumencie" studenci historii będą mogli uczyć się umiejętności czytania dawnego pisma (paleografii), czy analizy dawnych dokumentów (dyplomatyki). Program spotkania: - prezentacja serwisu internetowego "Lublin w dokumencie" - dyskusja, w której udział wzięli: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS), dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie), Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN") i dr Marcin Pytel (pomysłodawca i autor opracowań merytorycznych projektu) - prezentacja oryginalnych dokumentów lubelskich i innych materiałów archiwalnych, która odbędzie się w galerii wystawowej Archiwum Państwowego w Lublinie.