23.10.2009

23.10.2009 - 24.10.2009

Przestrzeń łączy ludzi

II Zjazd Wspólna Przestrzeń

Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Forum Rozwoju Lublina www.frl.org.pl oraz Wydział Kultury UM Lublin.

"Wspólna Przestrzeń" to rozwijająca się inicjatywa organizacji i środowisk działających na rzecz jakości przestrzeni w Polsce. Zajmują się bardzo różnymi aspektami przestrzeni: architekturą krajobrazu, transportem zrównoważonym, krajobrazem kulturowym, rewitalizacją itp. Działają w różnych środowiskach: lokalnie wśród mieszkańców, sektorze NGO, wśród naukowców, niektórzy współpracują z posłami lub rozmawiają z ministrami. Łączy ich jedno - chęć wpływu na tworzenie ładu przestrzennego naszego otoczenia: pięknego krajobrazu i harmonijnej, funkcjonalnej zabudowy miast, sprawnej komunikacji itp.

Na drugi Zjazd "Wspólna Przestrzeń" zjechały się przedstawiciele 13 miast: Gdańska, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Przemyśla, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Wrocławia. W sumie zarejestrowało się 50 osób z około 25 organizacji i środowisk.

Celem sieci "Wspólna Przestrzeń" jest stworzenie nowego konsumenta przestrzeni: wrażliwego, wyedukowanego i otwartego na wiedzę, świadomego potrzeb swoich i innych mieszkańców, aktywnego, zdolnego do dialogu.

Kultura przestrzeni jest wartością, wokół której można stworzyć "nową solidarność" społeczną. Problem jakości naszego otoczenia jednoczy wszystkie pokolenia, zawody i role społeczne. Pozwala na równocenne i równoprawne działania tak w skali wielkiej (pisanie ustaw jak i w skali dostepnej każdemu poprzez np. sprzątanie zaśmieconego placu zabaw.
"Wspólna Przestrzeń" jest tworzona po to, by razem działać lepiej. Jej główne cele to:
- promocja naszych postulatów i wyznawanych przez nas wartości
- gromadzenie wiedzy i edukacja
- udzielanie wzajemnego wsparcia i współdziałanie (motywacja!)
- inspiracja i wymiana dobrych praktyk
- stworzenie silnego środowiska opiniotwórczego

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010