Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (7.7.2009)

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” organizowany jest już po raz siódmy. Pierwsze przejście odbyło się w nocy 13/14 lipca 2003 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Poety. Rozpoczęliśmy w ten sposób coroczną tradycję przejścia śladami miejsc uwiecznionych w "Poemacie".

 

Spacer odbywa się zawsze w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto. Z okazji tegorocznego spaceru Izba Drukarstwa działająca przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotowała okolicznościowy druk.

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz