06.05.2008

06.05.2008

Izba Pamięci Drukarstwa

Otwarcie Izby Drukarstwa

Izba Drukarstwa działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka "Brama Grodzka -Teatr NN".

 

Mieści się przy ulicy Żmigród 1 w pomieszczeniach dawnej, przedwojennej drukarni "Popularna", która istniała w tym miejscu od 1932 r. Po wojnie zakład stał się własnością państwa a użytkownik lokalu Spółdzielnia Pracy "Intrograf" w 1972 r. utworzył tu Izbę Tradycji Drukarstwa Lubelskiego, która była przyzakładową izbą tradycji jakich wiele wówczas powstawało w Polsce. Wyjątkowość tego miejsca polegała jednak na zachowanych w niej zabytkowych maszynach i urządzeniach drukarskich, w większości będących spuścizną po drukarni  "Popularna".

Dzisiejsza Izba Drukarstwa prowadzona przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pragnie kontynuować tradycje dawnej Izby wzbogacając swoje działania o nowe formy. Izba Drukarstwa obok stałej ekspozycji (stare narzędzia i maszyny drukarskie i zecerskie, narzędzia introligatorskie) prezentuje wystawy czasowe (małe formy graficzne) oraz prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tych warsztatów uczestnicy obok wysłuchania prelekcji przewodnika mogą własnoręcznie czerpać papier, składać tekst czy też wytłoczyć druk na prasie drukarskiej. Planowana jest rozbudowa stałej ekspozycji oraz tworzenie własnych zbiorów prezentujących różnego rodzaju druki: książki, czasopisma, plakaty, mapy, grafiki, pocztówki i druki okolicznościowe. Zamierzamy również gromadzić materiały archiwalne dotyczące życia i pracy drukarzy, wydawców i księgarzy działających na terenie Lublina i w jego okolicy. W ramach działalności Izby będą odbywać się również promocje książek.

Archiwum Filmowe TNN, sygn: AV_2008_07; AV_2008_09

 

Strona Internetowa Izby Drukarstwa działała pod adresem IzbaDrukarstwa.TNN.pl do 2015 roku. Znajdowały się na niej informacje dotyczące przedmiotów zarówno znajdujących się w placówce jak i niedostępnych na miejscu; maszyn drukarskich, wyposażenia drukarni, materiałów drukarskie, urządzeń introligatorskich, historii książki i drukarstwa w Lublinie. Adres aktualnej strony: http://teatrnn.pl/domslow/historia-izby-drukarstwa/