05.12.2007

05.12.2007

Projekty dla Podzamcza

Spotkanie Forum Kultury Przestrzeni

Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Katedrę Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz Studenckie Koło Naukowe M i R.
Na spotkaniu zaprezentowano Projekty dla Podzamcza, które w roku 2006/2007 wykonali w KAUiPP PL studenci: Dorota Abramik, Sylwia Ciesielska, Anna Czapska, Izabela Gaworska, Krzysztof Kamiński, Paweł Kosior, Anna Król, Marta Więckowska.
Spotkanie otworzyło wprowadzenie prof. Elżbiety Przesmyckiej - kierownik katedry. Projekty przedstawił Hubert Trammer - asystent, pod którego kierunkiem wykonano projekty.
Po prezentacji odbyła się OTWARTA DYSKUSJA z udziałem zaproszonych ekspertów: Romualda Dylewskiego (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Jacka Gurbiela (architekta miejskiego), Ewy Kipty (p.o. dyr. Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki UM) oraz Marka Stasiaka (Lubelska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki UM)
Na spotkanie zostali zaproszeni również goście reprezentujący działające na Podzamczu podmioty: Spółkę BAZAR, LSS "Społem" i PKS Lublin.

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010