Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (9.11.2007)

9 listopada (piątek) 2007 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował Marsz Pamięci z okazji 65. Rocznicy likwidacji żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11.

W tym dniu, jak co roku, zaproszono uczniów lubelskich szkół do współpracy.

OCHRONKA * GRODZKA 11 * LUBLIN
65. ROCZNICA LIKWIDACJI OCHRONKI. MARSZ PAMIĘCI 2007

 

Dnia 9 listopada 2007 roku w rocznicę Nocy Kryształowej i Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Akademia Obywatelska zorganizowały akcję upamiętniającą niewinne ofiary Zagłady - dzieci z żydowskiej ochronki przy Grodzkiej 11. W marcu 1942 roku hitlerowcy wywieźli ponad setkę dzieci w wieku od 0-10 lat na Majdan Tatarski i tam zabili.

 

HARMONOGRAM:

15:30 - początek akcji, ul. Grodzka 11; czytanie historii mówionych;
17:00 - przejście od ochronki na ulicę Łęczyńską i dalej na miejsce, w którym zamordowano dzieci.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

34 fot., Archiwum Fotografii, autor: Marcin Fedorowicz.