08.11.2007

08.11.2007

Promocja monografii pokonferencyjnej "Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność"

Promocja monografii pokonferencyjnej "Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność"

Promocja zorganizowana została wspólnie przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Pracownię Literatury Polsko - Żydowskiej Instytutu Filologii Polskiej KUL. Lublin i Lwów to dwa bardzo ważne miejsca dla kultury żydowskiej. Nikt jednak do tej pory nie podjął się próby porównania znaczenia obu miast w tym kontekście. Tom "Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność" to monografia, w której autorzy kolejnych artykułów starają się zrekonstruować i opisać świat Żydów obu aglomeracji z różnych perspektyw badawczych. Są to: historycy, historycy sztuki, pedagodzy, filolodzy i kulturoznawcy, a ich obserwacje w dużym stopniu mają charakter komparatystyczny. Monografia zawiera teksty, będące rozszerzeniem odczytów prezentowanych na konferencji Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, która odbyła się w Lublinie 21-22 listopada 2006 roku. Konferencja została zorganizowana przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie, w ramach programu „Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego” Interreg IIIA/TACIS CBC.