11.10.2007

11.10.2007

Commemoration of place - multimedialna prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN"

w ramach Konferencji "Dialog dla Przyszłości"

Prowadzenie: J. Zętar, A. Zińczuk. Omówienie wystawy „Portret Miejsca”, oraz prowadzonych aktualnie w Ośrodku projektów "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata" i "Listy do Henia".