06.10.2007

06.10.2007

SZTUKA DIALOGU. ŻYDZI LUBELSCY

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu realizowanego przez Laboratorium Dramatu, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz festiwal Konfrontacje Teatralne. Sztuka Dialogu to autorski projekt Tadeusza Słobodzianka. Jego podstawowym celem było odnowienie współczesnej polskiej dramaturgii, aby na powrót stała się kwintesencją wewnętrznego dialogu, jaki na temat swej kondycji toczy polskie społeczeństwo. Szósta już edycja warsztatu, który w tym roku odbył się w Lublinie, łącząca w sobie laboratoryjną pracę reżyserów, aktorów i dramaturgów, poświęcona była historii Żydów lubelskich. Uczestnicy warsztatu inspirowani dyskusjami moderowanymi przez specjalistów tak wybitnych jak: Anna Bikont, Jacek Bomba, Jan T. Gross, Dariusz Libionka, Leonard Neuger, Paweł Śpiewak czy Waszkinel Weksler realizowali improwizacje aktorskie na tematy współczesnych relacji polsko-żydowskich, historii Żydów i Zagłady, nowego odczytania Dybuka sięgając nieraz po źródła rozważań nad Kabbałą i Biblią. Codzienne wspólne teatralne doświadczenie tej trudnej tematyki miało zainspirować obecnych na warsztacie dramaturgów do napisania zupełnie nowych tekstów dla teatru. Czytanie dwóch spośród napisanych już historii ("Chciałabym zostać Żydówką" Anny B. Mireckiej i "Żyd" Artura Pałygi) znajdzie się w programie tegorocznych "Konfrontacji", które wraz z Ośrodkiem Brama Grodzka, Fundacją "Nowy Staw" oraz Miastem Lublin zorganizowały tegoroczny warsztat. Czytaniom towarzyszyć będzie projekcja filmu zrealizowanego podczas warsztatu oraz prezentacja fotograficzna. W czasie spotkania zaostały zaprezentowane dramaty "Chciałabym zostać Żydówką", Anna B. Mirecka. reż. Dorota Ignatiew i "Żyd", Artur Pałyga , reż. Ewelina Pietrowiak oraz film "Sztuka Dialogu" w reż. Katarzyna Lisiak .