02.10.2007

02.10.2007

"Mozaika Kultur"

Koncert kończący cykl wielokulturowych warsztatów muzycznych

Mozaika Kultur to cykl warszatów artystycznych promujących wielokulturowość i wiedzę o niej. Projekt skierowany był przede wszystkim do młodzieży, choć nie tylko. Prowadzący warsztaty to wyspecjalizowane do tego osoby: soliści zespołów folkowych, zespołów romskich, klezmerskich, tancerze, muzycy stwarzający własne formy muzyczne w oparciu o folklor różnych kultur, w tym: kultur krajów karpackich, mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Europę.
Koncert "Mozaika Kultur" był zwieńczeniem przeszło rocznego cyklu warsztatów.
Wwystąpili: zespół Klezmaholics, wraz z grupą uczestników warsztatów muzyki żydowskiej oraz Čači Vorba. Przed koncertem odbył się także krótki spektakl (15 min) oparty na twórczości J. Czechowicza.

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010