Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (30.7.2007)

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już piąty raz wyruszyliśmy wspólnie z Czechowiczem – Wędrowcem na nocny, lipcowy spacer ulicami Lublina, miasta które było - jak sam to określił Poeta - jego "poetyckim domem".

 

Tegoroczny lipiec był szczególny: 80 lat temu - w lipcu 1927 roku wyszedł debiutancki tomik poezji Czechowicza pt. Kamień, 70 lat temu – 9 lipca 1937 roku o godzinie 21.45 Rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie nadała po raz pierwszy "Poemat o mieście Lublinie". Coroczny spacer odbywa się w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami, także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej, przez Kalinowszczyzną i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto. Trasą prowadził Czechowicz i murale z Kogucikiem opisanym w utworze, wymalowane w poszczególnych miejscach Spaceru.

 

Fragmenty utworu były, jak co roku, wspólnie czytane przez uczestników. Pamiątką z tegorocznego Spaceru jest tomik "Poematu o mieście Lublinie" oraz Jednodniówka "Scriptores", w której znalazły się między innymi informacje o Poemacie i Kamieniu. Ponadto Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" wydał pamiątkowy reprint Kamienia.

 

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz