12.06.2007

12.06.2007

"Czart, Archanioł, Cud i Ogień!!!"

Procesyjna Opowieść Staromiejska

Artstyczny spacer śladami procesji, która przeszła ulicami Lublina 288 lat temu. Trasa spaceru wiodła od Trybynału Koronnego pod bazylikę oo. Dominikanów, następnie na Plac Po Farze, pod Bramę Grodzką, Plac Rybny, pod Bramę Krakowską i ponownie pod Trybunał Koronny.
Na każdym z przystanków przybliżanano historię danego miejsca. Wysłuchano także legend i opowieści związanych z tymi szczególnymi miejscami na lubelskim Starym Mieście.
Po zakończeniu wędrówki (ok. godz. 12.00) uczestnicy mieli okazję zwiedzić Lubelskie Podziemia przy blasku pochodni.
Organizatorami Przedsięwzięcia był Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" oraz Szkoła Podstawowa nr 20, klasa III a (mgr Hanna Rutkowska).

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010