01.05.2007

01.05.2007 - 01.09.2007

"Mozaika Kultur"

Cykl watsztatów artystycznych promujących wielokulturowość

Mozaika Kultur to cykl warszatów artystycznych promujących wielokulturowość i wiedzę o niej.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży, choć nie tylko - w warsztatach może wziąć udział każdy. Prowadzący warsztaty to wyspecjalizowane do tego osoby: soliści zespołów folkowych, zespołów romskich, klezmerskich, tancerze, muzycy stwarzający własne formy muzyczne w oparciu o folklor różnych kultur, w tym: kultur krajów karpackich, mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Europę.

Pierwszy cykl warsztatów rozpoczął się z początkiem maja 2007 i trwać będzie do końca września 2007.

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010