17.04.2007

17.04.2007

Siódme spotkanie Forum Kultury Przestrzeni / Drugie spotkanie rowerowe

Drugie spotkanie rowerowe odbyło się 17 kwietnia 2007 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Było to kolejne, siódme już spotkanie Forum Kultury Przestrzeni, na którym kontynuowano temat perspektyw rozwoju transportu rowerowego w Lublinie.

Celem spotkania było wyłonienie reprezentacji rowerzystów i podmiotów społecznych, które mogłyby zająć się działaniem na rzecz przyjęcia przez Lublin tzw. pakietu rowerowego, a w perspektywie powołaniem w Lublinie zespołu zadaniowego ds. dróg dla rowerów, jaki działa np. w Krakowie.
 

Dotychczas w ramach spotkań Forum Kultury Przestrzeni odbyły się:

27 września 2005 – Spotkanie promocyjne „Scriptores” nr 29 pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni, na którym Romuald Dylewski, prezes TUP, zaproponował stworzenie Forum Kultury Przestrzeni.

2 marca 2006 – pierwsze spotkanie Forum Kultury Przestrzeni Place w przestrzeni Lublina

23 marca 2006 – drugie spotkanie Forum Kultury Przestrzeni Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina

24 kwietnia 2006 – trzecie spotkanie Forum Kultury Przestrzeni Okruchów dziedzictwa dobry smak

25 maja 2006 – czwarte spotkanie Forum Kultury Przestrzeni Parking Lublin i co dalej, czyli perspektywy rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście

22 czerwca 2006 – piąte spotkanie Forum Kultury Przestrzeni Plac Dworcowy i okolice
 

Plan spotkania:

1. Powitanie: przedstawienie gości, m.in. reprezentujących Urząd i Radę Miasta.

2. Wprowadzenie: Partycypacja społeczna jako niezbędne narzędzie zapewnienia wysokiej jakości systemu komunikacji rowerowej w Lublinie.

3. Zapoznanie z wnioskami z poprzedniego spotkania rowerowego Forum Kultury Przestrzeni:
Potrzeba istnienia reprezentacji użytkowników rowerów oraz wprowadzenia „polityki rowerowej” w gospodarce przestrzennej Lublina jako główne wnioski ze spotkania.

4. Dlaczego potrzebujemy w Lublinie „polityki rowerowej” miasta w kształtowaniu zrównoważonego systemu komunikacji? Wypowiedź eksperta.

5. Prezentacja tzw. pakietu rowerowego jako gotowej propozycji „polityki rowerowej” gminy.

6. Prezentacja zasad działania zespołu zadaniowego utworzonego w Krakowie.

7. Dyskusja + zbieranie kontaktów – jak wyłonić reprezentację rowerzystów, która mogłaby spełniać rolę zespołu roboczego ds. przyjęcia tzw. pakietu rowerowego.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie w formie cyfrowej, autor: J. Zętar (47 fot.) Archiwum Foto, sygn: CD_2007_01

Rodzaje działań: panel dyskusyjny
Programy: Forum Kultury Przestrzeni