27.02.2007

27.02.2007

Spotkanie z profesorem Aleksandrem Jackowskim

Spotkanie z prof. Aleksandrem Jackowskim.

Prof. Aleksander Jackowski; antropolog kultury, historyk sztuki, wybitny znawca i popularyzator sztuki ludowej. Autor wielu publikacji poświęconych folklorowi, tradycji i dziedzictwu kulturowemu, organizator licznych wystaw sztuki nieprofesjonalnej w Polsce i za granicą. Przez wiele lat redagował pismo antropologiczno - etnograficzne "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa". Stworzył podstawy dla zaistnienia w dyskursie naukowym i artystycznym sztuki dotychczas funkcjonującej na marginesie oficjalnego ruchu artystycznego. Ostatnio wydana książka Profesora opowiada o jednym z najwybitniejszych twórców osobnych;malarzu Nikiforze Krynickim.
Fotografie w formie cyfrowej, autor: J. Zętar (43 fot.) Archiwum Foto, sygn: CD_2007_01