13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to reakcja na popularność „Solidarności”, mająca zdusić siłą opozycję. W czasie trwania stanu wojennego zginęło sto kilkadziesiąt osób, a tysiące było represjonowanych.

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ciągu kolejnych lat upamiętnia to wydarzenia, organizując działania w przestrzeni miejskiej.

W dniu 13 grudnia 2006 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” brał udział w działaniach parateatralne w przestrzeni miejskiej, upamietniających 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wydarzenia odbywały się pod hasłem "Tak było - 13 grudnia 1981 r.".

 

13 grudnia 2006 r. mija ćwierćwiecze od ogłoszenia w Polsce Stanu Wojennego. Data ta jest jedną z ważnych dat w polskiej historii współczesnej. Chcąc upamiętnić i przypomnieć tamte wydarzenia Polskie Radio Lublin, Gazeta Wyborcza Lublin, lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, TVP Lublin i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” postanowiły podjąć szereg działań o charakterze dokumentacyjno – edukacyjnym, których zwieńczeniem było parateatralne wydarzenie w dniu 13 grudnia 2006 r. (środa) pt. „Tak było – 13 grudnia 1981 r.”.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie w formie cyfrowej, autor: M. Fedorowicz (137 fot.), J. Zętar (137 fot.) Archiwum Foto, sygn: CD_2006_7