Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (9.11.2006)

9 listopada (czwartek) 2006 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował Marsz Pamięci z okazji 64. Rocznicy likwidacji getta na Majdanie Tatarskim. W tym dniu upamiętniono także niewinne ofiary Zagłady - dzieci z żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11.

Do udziału w wydarzeniu, jak co roku, zaproszono do współpracy uczniów lubelskich szkół.

Obchody 64. rocznicy rozpoczęcia likwidacji getta na Majdanie Tatarskim. W getcie od kwietnia 1942 roku mieszkało około 7000 osób, a hitlerowcy sukcesywnie organizowali selekcję, aby zmniejszyć liczbę jego mieszkanców.

9 listopada 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję likwidacyjną getta. Kilkaset osób zastrzelili na miejscu, ponad 3000 mieszkańców getta trafiło do obozu koncentracyjnego na Majdanku. 9 listopada 2006 roku odbył się marsz upamiętniający likwidację getta na Majdanie Tatarskim.

 

OCHRONKA * GRODZKA 11 * LUBLIN
64. ROCZNICA LIKWIDACJI OCHRONKI. MARSZ PAMIĘCI 2006

 

MARSZ PAMIĘCI 2006
9 listopada odbył się Marsz Pamięci upamiętniający ofiary Zagłady - dzieci z żydowskiej ochronki, które w marcu 1942 roku zostały wywiezione na łąki na Tatarach i tam zamordowane.