06.09.2006

06.09.2006

Otwarcie "Zaułka Władysława Panasa"

Otwarcie zaułka poświęconego Władysławowi Panasowi

tagi:

W dniu 6 września 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Zaułka Władysława Panasa - nadanie schodom biegnącym od placu Po Farze ku ulicy Podwale imienia zmarłego w styczniu 2005 roku Profesora - literaturoznawcy i miłośnika Lublina Podczas otwarcia został odczytany wiersz ks. Alfreda Wierzbickiego pt. "Zaułek Władka Panasa". Po uroczystym otwarciu Zaułak w Bramie Grodzkiej odbyła się promocja najnowszej publikacji Teatru NN wydanej dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego "Poemat" Józefa czechowicza "Znak Kabalistyczny. Słowo o Poemacie Józefa Czechowicza. Fragmenty" autorstwa Władysława Panasa. Spotkanie prowadzili Andrzej Tyszczyk, Paweł Próchniak i Paweł Panas.
 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie w formie elektronicznej, autor: J. Zetar i P. Sztajdel (135 fot.) Archiwum Foto TNN, sygn: CD_2006_7

Programy: Inne