Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (11.7.2006)

IV Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza"

Spacer śladami miejsc uwiecznionych w "Poemacie o mieście Lublinie", spacer w noc lipcową, przy pełni księżyca, bo właśnie taką nocą przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Jest to droga w miejsca dobrze nam znane ale i te, które zniknęły już z planu Lublina.

Spacer uświetniło otwarcie wystawy fotografii Stanisława Magierskiego "Wywołane z przeszłości. Fotografie dawnego Lublina".

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie w formie cyfrowej, autor: P. Sztajdel, J. Zętar (378 fot.) Archiwum Foto TNN, sygn: CD_2006_7

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz