01.09.1996

01.09.1996

Promocja kwartalnika Scriptores Scholares, zeszyt teatralny "Dramat w szkole"

zeszyt 11/12 1996

W programie spotkania: - przedstawienie pt. "Cmentarzysko" teatru "Nicht consensus" - dr Roman Doktór (KUL) omówienie zeszytu teatralnego - ogłoszenie wyników konkursu na recenzję przedstawienia Teatru im. J. Osterwy