Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (2.7.2004)

II spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie"

Drugie już wędrowanie z Czechowiczem śladami "Poematu o mieście Lublinie". Spacer w noc lipcową, przy pełni księżyca, bo właśnie taką nocą przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Jest to droga w miejsca dobrze nam znane ale i te, które zniknęły już z planu Lublina. Wędrówkę ułatwia wydany przez Wydawnictwo L-Print przewodnik, zawierający tekst poematu i fragmenty Ilustrowanego Przewodnika po Lublinie z 1931 r.

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie w formie elektronicznej autor: Joanna Zętar, Maria Kowalczyk 234 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: CD_2004_5 154 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: CD_2004_4

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz