18.02.2004

18.02.2004

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej - debata

Dyskusja nad stworzeniem w Lublinie turystyczno - edukacyjnego szlaku historycznego "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"

Debata ma na celu uzgodnienie listy najważniejszych lubelskich miejsc i wydarzeń, które weszłyby w skład turystyczno - edukacyjnego szlaku europejskiego w Lublinie. Do wspólnej debaty zostali zaproszeni: prof. Monika Adamczyk - Garbowska, prof. Jerzy Bartmiński, prof. jerzy Kłoczowski, redaktor Janusz Knap, Dariusz Kopciowski, dr Grzegorz Kuprianowicz, prof. Tadeusz Radzik, prof. Jan Pomorski, prezyden Andrzej Pruszkowski, Anna Suszyna. Ustalenia dotyczące konkretnych miejsc -punktów szlaku, przekazane zostaną do publicznej konsultacji na łamach "Gazety w Lublinie"
Fotografie w formie elektronicznej 14 fot., aut: K. Wojteczko, Archiwum Foto TNN, archiwizacja w toku