Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (22.10.2003)

Prezentacja działań realizowanych w Lubartowie.

 

PREZENTACJA LUBARTOWA

 

 

 

Kolejna prezentacja w ramach projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny", tym razem środowiska działającego w Lubartowie. Miasto, którego początki datuje się na połowę XVI wieku, jest miejscem o długich tradycjach wielokulturowych. Dziś jednak śladów tej wielokulturowej przeszłości miasta nie ma zbyt wiele. O tym jak historię i tradycję ocalić od zapomnienia opowiadali w Ośrodku przedstawiciele władz samorządowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Muzeum Regionalnego i Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

 

 

 

 

22 października 2003 roku odbyła się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" kolejna z cyklu prezentacji "Ludzie - Miejsca - Środowiska", tym razem poświęcona wielokulturowym tradycjom Lubartowa.

Lubartów jest miastem, którego początki datuje się na połowę XVI wieku. Jest miejscem o długich tradycjach wielokulturowych. W XVI i XVII wieku był znaczącym ośrodkiem arianizmu i kalwinizmu, tu w 1580 roku odbył się synod innowierczy, tu działała szkoła kalwińska. Z kolei pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej pojawiają się w 2 połowie XVI wieku. Do lat 20-tych XX wieku funkcjonowała w Lubartowie cerkiew prawosławana.

Dziś ślady wielokulturowej przeszłości miasta praktycznie nie istnieją. O tym jak historię i tradycję ocalać od zapomnienia opowiedzieli w Barmie Grodzkiej przedstawiciele instytucji i władz samorządowych.

Spotkanie otworzyła multimedialna prezentacja "Żydzi lubartowscy" wykonana przez Marka Danielkiewicza i Przemysława Warszawskiego z wykorzystaniem materiałów z wystawy eksponowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza. Następnie nauczycielka Ewa Sędzimierz przypomniała historię Lubartowa z mocnym podkreśleniem tradycji różnowierczych, zjawiskiem polonizacj ludności miasta w XVI wieku, historii ludności żydowskiej, a także obecności w mieście Rosjan i Aurtriaków. Następnie przedstawicielki Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego - Maria Kozioł i Muzeum Regionalnego Anna Żmuda opowiedziały o historii i działalności prowadzonych przez siebie instytucji. Swoją poetycką refleksją o wielokulturowej przeszłosci Lubatrowa podzielił się Marek Danielkiewicz.

Spotkanie uświetniły występy młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury i Lubartowskiego Ośrodka Kultury oraz przedstawicieli mniejszości romskiej zamieszkującej w Lubartowie, a zakończyło wręczenie dyplomów uznania od Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa.