Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (12.2.2003)

Prezentacja działań realizowanych w Wojsławicach.

 

PREZENTACJA WOJSŁAWIC

 

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywała się publiczna prezentacja działań i dokonań. 

 

 

 

Kolejna z prezentacji cyklu "Ludzie - Miejsca - Środowiska" była poświęcona Wojsławicom, miasteczku położonemu na lewym brzegu rzeki Wojsławki na szlaku z Lublina na Ruś Halicką oraz z Chełma do Lwowa. Pierwsza wzmianka o Wojsławicach pochodzi z 1404 roku, prawa miejskie zostały nadane w 1440 roku. Wojsławice są jednym z charakterystycznych miasteczek Lubelszczyzny, z dużym rynkiem i podcieniową zabudową. Do dnia dzisiejszego widoczne są ślady wielkulturowej przeszłości tworzone przez żyjących tam przez wieki obok siebie Polaków, Żydów i Rusinów: kościół parafialny pw. Archanioła Michała z XVI wieku, synagoga z XIX  wieku, miejsca po kirkutach, cerkiew greckokatolicka z XVIII wieku z zachowanymi malowidłami ściennymi i dzwonnicą, ślady zamku na wzgórzu "Zamczysko", pozostałości zespołu pałacowego Poletyłłów. Przy pięciu drogach wjazdowych znajdują się kapliczki wotywne z połowy XVIII wieku. Obecnie w Wojsławicach działania na rzecz wielokulturowości realizuje środowisko skupione w  Stowarzyszeniu Miłośników Wojsławic, wspierane przez instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury, ściśle współpracujące z władzą samorządową.

Podczas spotkania w Bramie Grodzkiej o przeszłości Wojsławic opowiadali: Kazimierz Stopa - honorowy członek Stowarzyszenia, Elżbieta Majuk - kierownik Gminnego Centrum Kultury, Jolanta Jarosz - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury, przedstawiciele władz samorządowych: Janusz Mazurek przewodniczący Rady Gminy i wójt Jacek Semeniuk. Do działań uwzględniających wielokulturową specyfikę "Małej Ojczyzny" włącza się aktywnie Zespół Szkół Publicznych z nauczycielami: Alicją Sygnowską kierującą zespołem Bloku Humanistycznego i Kazimierz Rusek prowadzący zespół ludowy.