12.02.2003

12.02.2003

Wykład prof. Griseldy Pollock

"Towards a Virtual Feminist Museum: Time, Space and the Archives."

Profesor Griselda Pollock należy do największych znawców kultury, estetyków i historyków sztuki. Rozpoczęła nowatorski nurt mysli o sztuce zwany New Art History. Jest m. in. autorką esejów o przedstawieniach zagłady w sztuce. Na uniwersytecie w Leeds (Anglia) kieruje Ośrodkiem Kulturoznawstwa i Ośrodkiem Badań nad Kulturą Żydowską.

Data aktualizacji: 17:09 - 19.03.2010